वडील ऑटो रिक्षा ड्रायव्हर, आता मुलगा झाला लग्जरी घर आणि करोडो रुपयाचा मालिक

आपल्या देशामध्ये मेहनती लोक आणि प्रतिभेची कमी नाही आहे. पण तरीही देशा मध्ये अनेक परिवार गरिबी रेषाच्या खाली आपले जीवन जगत आहेत. पण त्या परीवारामधून देखील एखादा मुलगा असा निघतो …

Read More